Česká verze podmínek

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (OÚ)
Správca OÚ: A 484 s.r.o. IČ 26796104 so sídlom Náměstí Jurije Gagarina 1230/ 3, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapísaný vo verejnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 27295

1. Úvod

2. Spracovanie osobných údajov z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti

3. Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu subjektu údajov

4. Spracovanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov správcu OÚ

5. Informácia o podmienkach spracovania osobných údajov správcom OÚ

6. Informácie o právach subjektu údajov v rámci spracovania osobných údajov

7. Záverečné ustanovenia